Elektronika

Tuner Full HD T2 2019

Aşgabat
28.11.2019
29
Eýesi: a

paket ulanylmadyk tuner 2019 model star track 6600 hemme kanallary acya turkmen turk ors europa Azerbaijan 85 gradusdaky platnyy kanallary 1 yyl mugt gorkezya T2 MI yamaldan giden kanallary mugt gorup bolya wifi modem fleska terebayt bolya mkv formady acya zapis edip bolya kone taze televizorlara bolya 2 sany usb vyhody bar kacestvo gowy gorkezya 1080p star track kompaniyanky gowusy dusunyan adam bilya bahasy 220 manat

220 TMT

Teswirler

Täzelikler arhiwi